Grön Drivkraft

Bemanning lantbruk Grön Drivkraft

Bemanning inom de gröna näringarna

Arbetet inom de gröna näringarna är säsongsbundet och under arbetstopparna krävs extra styrka. Vi är den styrkan. När du behöver snabb hjälp med bemanning finns vårt team i Östergötland nära till hands för att stötta din verksamhet inom landbruks-, trädgårds- och parkarbete. Vi genomför också mindre underhåll av fastigheter samt snöröjning.

Hör av dig till oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med arbetstopparna!